Give your flowers


Take my flowers is part of a campaign that integrates the Brazilian Spring project. It features in a nutshell the wish to share and to do the best for the other. This project hopes to bring some light that would help to assimilate the idea that besides our differences, we are all the equal. United we are stronger.


TOGETHER, WE CAN CHANGE THE WORLD!This serie of portraits highlights foreigns that for being aware of the Brazilian polítical and social issues decided to give a little bit of themselves by being part of a hope message. It features the different ethnicities of Canada, China, Hong Kong, Sweden, South Africa, Laos, Lebanon, Korea, Philippines, England and Netherlands, as a form to give hope and support for the young generation of Brazilians that are fighting for better rights.They are giving their flowers so Brazilians can achieve their own spring.SOCIAL MEDIAIn a smaller version of the series of portraits, a profile picture campaign was developed on facebook that allows you to to change your profile picture to support the Brazilian Spring.Use our social media campaign on your profile picture, click on the link bellow:

Isupportcause

Twibbon CauseGIFSA series of gifs were also created to help the online visibility.

“Aceite Minhas Flores” é uma das partes integrante da campanha do projeto A Primavera Brasileira. De forma simplificada, a campanha consiste no desejo de compartilhar e fazer o melhor para o próximo. Dentro do projeto que tem a esperança de trazer um pouco de luz que ajudaria a assimilar a máxima “apesar de nossas diferenças e diversidades, somos igualmente humanos portadores de direitos e unidos nos fortalecemos para construir uma sociedade mais justa”.JUNTOS PODEMOS MUDAR O MUNDO!Esta série de retratos mostra estrangeiros que, por tomarem conhecimento da atual situação política brasileira, decidiram dar um pouco de si mesmos, como parte de uma mensagem de esperança. A série retrata etnias do Canadá, China, Hong Kong, Suécia, África do Sul, Laos, Líbano, Coreia, Filipinas, Inglaterra e Holanda, como forma de dar esperança e suporte para a nova geração de brasileiros que estão lutando pela manutenção e ampliação de seus direitos.

Tais pessoas doam suas flores para que brasileiros possam plantar a própria primavera.MÍDIAS SOCIAISEm uma versão reduzida da série de retratos, uma campanha de imagem de perfil do facebook foi criada. Esta ferramenta permite ao usuário que mude sua foto do perfil adicionando o filtro da Primavera Brasileira.Use our social media campaign on your profile picture, click on the link bellow:

Isupportcause

Twibbon CauseGIFSUma série de Gifs foi criada para auxiliar a visibilidade online.

احملوا الزهور هو جزء من حملة الربيع البرازيلي. ويتميز باختصار عن الرغبة في مشاركة وبذل قصارى الجهد لالمجتمع ككل. يأمل هذا المشروع لجلب بعض الضوء لتساعد على استيعاب فكرة أننا جنباً الى جنباً رغم أتخلافاتنا، وأننا جميعاً متساوين وان في الاتحاد قوة.

 

معا يمكننا تغيير العالم!

هذه السلسلة من اللوحات تبرز الدعم الأجنبي الذي على بينة من القضايا السياسية والاجتماعية في برازيل قررت أن تعطي قليلا من وقتهم من خلال كونها جزء من رسالة الأمل. من قوميات مختلفة من كندا والصين وهونج كونج والسويد وجنوب أفريقيا، لاوس، لبنان، كوريا، الفلبين وانجلترا وهولندا، ونموذج لإعطاء الأمل ودعم جيل الشباب من البرازيليين الذين يقاتلون من أجل حقوق أفضل

 

أنهم يعطوا أزهارهم لالبرازيل لكي يتمكن البرازيليين من تحقيق الربيعهم

 

وسائل الاعلام الاجتماعية

 

في نسخة مصغرة من سلسلة من اللوحات، وقد وضعت حملة صورة الملف الشخصي في الفيسبوك التي تسمح لك لتغيير صورة ملفك الشخصي في الفيسبوك لدعم الربيع البرازيلي.

تم إنشاء سلسلة من صور متحركة أيضا لمساعدة ضوح الرؤية على الانترنت.

Isupportcause

Twibbon Cause

 

GIFS

 

Take my flowers, “ta mina blommor” på svenska, är del av en kampanj som integrerar projektet the Brazilian Spring. I ett nötskal innehåller den en önskan att dela med sig och att göra vad som är bäst för andra. Detta projekt hoppas bringa ljus och hjälpa till att absorbera idén att trots våra olikheter är vi alla lika mycket värda. Tillsammans är vi starka.Tillsammans kan vi förändra världen!Denna serie av porträtt framhäver invandrare som valde, tack vare sitt medvetande om Brasiliens politiska och sociala problem, att ge en liten bit av sig själva genom att vara en del av ett hoppfullt meddelande. Dessa porträtt innehåller människor med olika etniska bakgrunder så som Kanada, Kina, Hong Kong, Sverige, Syd Afrika, Laos, Libanon, Korea, Filipinerna, England och Nederländerna. Allt för att ge hopp och styrka till den unga generationen av Brasilianska medborgare som just nu kämpar för bättre rättigheter.

Dom ger sina blommor så att Brasilien kan uppnå sin egen vår.Sociala MedierI en mindre verision av porträtt-bilderna har en ”profilbilds”-kampanj utvecklats för Facebook som tillåter dig att ändra din profilbild med syfte att visa support för the Brazilian Spring projektet.Use our social media campaign on your profile picture, click on the link bellow:

Isupportcause

Twibbon CauseGIFSEn serie av GIF’s var också skapad för att öka synligheten på internet.

“Toma mis flores” es una de las partes integrantes de la campaña primavera brasileña. En pocas palabras, la campaña es el deseo de compartir y hacer el mejor para el próximo. Dentro del proyecto que espera traer un poco de luz ayudaría a asimilar al máximo "a pesar de nuestras diferencias y diversidades, también somos propietarios de los derechos humanos y unidos vamos a fortalecer la construcción de una sociedad más justa."JUNTOS PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO!Esta serie de imágenes muestra los extranjeros que, al tomar conciencia de la situación política actual de Brasil, decidieron dar un poco de sí mismos como parte de un mensaje de esperanza. La serie retrata grupos étnicos en Canadá, China, Hong Kong, Suecia, Sudáfrica, Laos, Líbano, Corea, Filipinas, Inglaterra y Holanda, como una manera de dar esperanza y apoyo para la nueva generación de brasileños que están luchando por el mantenimiento y la expansión sus derechos.

Esas personas dan a los brasileros las flores, para que puedan plantear su propia primavera.MIDIAS SOCIALESEn una versión más pequeña de la serie de retratos, se creó la campaña en facebook de cambio de imagen de perfil. Esta herramienta permite al usuario cambiar su imagen de perfil añadiendo el filtro de la primavera brasileña.Use our social media campaign on your profile picture, click on the link bellow:

Isupportcause

Twibbon CauseGIFSUna serie de GIFs fue creada para agregar visibilidad online.